Xe nâng điện

Xe nâng điện

Xe nâng điện ngồi KOMATSU FB09M-12
Sức nâng 900kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi KOMATSU FB20-12
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 4500mm
Xe nâng điện ngồi KOMATSU FB20A-12
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi TOYOTA 8FB25
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi KOMATSU FB25-12
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện ngồi KOMATSU FB15M-12
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RL-15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RW-15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB13RL-15
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB10RL-14
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RS-14
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
 Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RL-15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4500mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB18RL-15
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 6000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB10RS-15
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB13RL-14
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RL-15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR13
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA 8FBE15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện ngồi lái KOMATSU FB15M-12
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA 7FBE15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR14
Sức nâng 1400kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA 7FB25
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR14
Sức nâng 1400kg Chiều cao nâng 4300mm
viber zalo Messenger
0978 84 99 88 0967 32 7777