Xe nâng điện đứng lái

Xe nâng điện đứng lái

Kích thước nhỏ gọn với khả năng hoạt dộng liên tục nhiều giờ, xe nâng điện đứng lái là lựa chọn tối ưu cho các kho bãi có diện tích vừa và nhỏ.

Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RL-15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RW-15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB13RL-15
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB10RL-14
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RS-14
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
 Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RL-15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4500mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB18RL-15
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 6000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB10RS-15
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB13RL-14
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RL-15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR13
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR14
Sức nâng 1400kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR14
Sức nâng 1400kg Chiều cao nâng 4300mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR10
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR9
Sức nâng 900kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR25
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBRS20
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRM14-80B-500NM
Sức nâng 1400kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR10
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR13
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 3300mm
Xe nâng điện đứng lái SUMITOMO 61-FBR15SE
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3300mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3500mm
viber zalo Messenger
0978 84 99 88 0967 32 7777