Xe nâng điện đứng lái

Xe nâng điện đứng lái

Xe nâng điện đứng lái KOMATSU FB10RSF-15
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 2FBRB15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA 7FBR10
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBR15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4700mm
Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBR10
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMW18-75-600M
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 6000mm
Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBRK10
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRA25-H75B-400CS
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBR13
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMAW15-75-550M
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 5500mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMA13H-75-530M
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 5300mm
Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBR15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3500mm
Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBR15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái KOMATSU FB15RS-12
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBR14
Sức nâng 1400kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBR15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4700mm
Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBR14
Sức nâng 1400kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMW15-75-350MSF
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3500mm
Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBR15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMW18-80B-600M
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 6000mm
Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBRS10
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBR10
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3500mm
Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBRK10
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đúng lái NICHIYU FBRM9-75-300SF
Sức nâng 900kg Chiều cao nâng 3000mm
0978 84 99 88 093 863 9877