Hãng sản xuất

Xe nâng dầu BAOLI KBD25 Mới 100% 2022
Sức nâng 2500 kg, Chiều cao nâng 4.500mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG18T-20
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG25NT-15
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG15T-21
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng KOMASTU FG15T-21
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG15T-20
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG20C-17
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 3500mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RL-15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG25T-12
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG25C-16
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 6000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RW-15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB13RL-15
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB10RL-14
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng dầu KOMATSU FD25NT-16
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RS-14
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
 Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RL-15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4500mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB18RL-15
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 6000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB10RS-15
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB13RL-14
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng  KOMATSU FG25T-16
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
 Xe nâng dầu MITSUBISHI FDE20T
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng dầu TCM FD15C19
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng dầu KOMATSU FD30C-12
Sức nâng 3000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng dầu KOMATSU FD20C-17
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 3000mm
viber zalo Messenger
0978 84 99 88 0967 32 7777