komatsu

Xe nâng điện ngồi lái KOMATSU FB15M-12
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng Xăng gas KOMATSU FG15C-20
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG15T-20
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng dầu KOMATSU FD15LC-16
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng dầu KOMATSU FD15T-20
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng dầu KOMATSU FD20C-16
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng dầu KOMATSU FD25T-17
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng dầu KOMATSU FD30T-17
Sức nâng 3000kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng dầu KOMATSU FD50AT-8
Sức nâng 5000kg Chiều cao nâng 4700mm
Xe nâng dầu KOMATSU FD50HD-6
Sức nâng 5000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng dầu KOMATSU FH35-1
Sức nâng 3500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện đứng lái KOMATSU FB10RSF-15
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái KOMATSU FB15-12
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4300mm
Xe nâng điện đứng lái KOMATSU FB15RS-12
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 3000mm
Đèn xi nhan xe nâng Komatsu
Đèn xi nhan xe nâng Komatsu ứng dụng trên xe nâng
Xe nâng xăng KOMATSU FG20C-16
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG25C-17
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng xăng gas KOMATSU FG15T-20
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG10T-18
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng dầu KOMATSU FD50HD-6
Súc nâng 5000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng dầu KOMATSU FD25T-17
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG30C-16
Sức nâng 3000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe Nâng Dầu KOMATSU FD35T-10
Sức nâng 3500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái 1.5 tấn KOMATSU FB15-12
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 5500mm
viber zalo Messenger
0978 84 99 88 0967 32 7777