komatsu

Xe nâng điện ngồi KOMATSU FB09M-12
Sức nâng 900kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng dầu KOMATSU FD25NT-15
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi KOMATSU FB20-12
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 4500mm
Xe nâng điện ngồi KOMATSU FB20A-12
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi KOMATSU FB25-12
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện ngồi KOMATSU FB15M-12
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG18T-20
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG25NT-15
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG15T-21
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG15T-20
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG20C-17
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 3500mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RL-15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG25T-12
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG25C-16
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 6000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RW-15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB13RL-15
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB10RL-14
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng dầu KOMATSU FD25NT-16
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RS-14
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
 Xe nâng điện đứng KOMATSU FB15RL-15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4500mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB18RL-15
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 6000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB10RS-15
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng KOMATSU FB13RL-14
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng  KOMATSU FG25T-16
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
viber zalo Messenger
0978 84 99 88 0967 32 7777