Xe nâng xăng gas

Xe nâng xăng gas

Sử dụng loại nguyên liệu dễ kiếm là xăng ga giúp dòng xe nâng này gây ra ít tiếng ồn và khí thải hơn. Giá thành rẻ chi phí đầu tư thấp, xe nâng xăng ga là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ có nhu cầu sử dụng xe nâng không quá thường xuyên.

Xe nâng xăng  KOMATSU FG25T-16
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG20T-17
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng Xăng gas TOYOTA 02-8FGL15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4300mm
Xe nâng Xăng Sumitomo 03FG20PAXEGD
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 4300mm
Xe nâng Xăng gas NISSAN NP1F2A25D
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 4300mm
Xe nâng Xăng gas NISSAN P1F1A18D
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 4300mm
Xe nâng Xăng gas TOYOTA 02-8FGK25
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng Xăng gas TOYOTA 02-8FGL20
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng Xăng gas TOYOTA 02-8FG25
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng Xăng gas KOMATSU FG15C-20
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng Xăng gas TOYOTA 02-8FG15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3700mm
Xe nâng Xăng TOYOTA 02-8FG15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng Xăng TOYOTA 02-8FG15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3500mm
Xe nâng xăng gas 13FL35PAXI2LD
Sức nâng 3500kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe Nâng  Xăng TOYOTA 02-8FGK252
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng Xăng TOYOTA 02-8FG25
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe Nâng xăng TOYOTA 02-8FG15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng xăng KOMATSU FG15T-20
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng gas TOYOTA 40-7FG25
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 5500mm
Xe nâng xăng gas TOYOTA 6FGL15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng gas TOYOTA 02-8FGK20
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 4500mm
Xe nâng xăng TOYOTA 8FG30
Sức nâng 3000kg Chiều cao nâng 4500mm
Xe nâng xăng TOYOTA 02-7FGL15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng xăng gas NISSAN P1F1A15D
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
viber zalo Messenger
0978 84 99 88 0967 32 7777