sumitomo

Xe nâng dầu SUMITOMO 13FD30PAXI98D
Sức nâng 3000 kg, Chiều cao nâng 3000 mm,
Xe nâng dầu SUMITOMO 11-FD25PVIIHA
Sức nâng 2500 kg, Chiều cao nâng 3000 mm,
Xe nâng dầu SUMITOMO 11-FD25PVIIHA
Sức nâng 2500 kg, Chiều cao nâng 3015 mm,
Xe nâng ga SUMITOMO 03FL15PAXI2LD
Sức nâng 1500kg, chiều cao nâng 3035mm,
Xe nâng dầu SUMITOMO 11FD20PAXI92D
Sức nâng 2000kg, Chiều cao nâng 4840mm,
Xe nâng dầu SUMITOMO 11FD25PAX98D
Sức nâng 2500kg, Chiều cao nâng 4015mm,
Xe nâng dầu SUMITOMO 1FD25PAXI92S
Sức nâng 2500kg, Chiều cao nâng 3050mm,
Xe nâng dầu SUMITOMO 13FD30PAX98D
Sức nâng 3000kg, Chiều cao nâng 3055mm,
Xe nâng xăng ga SUMITOMO FG35
Sức nâng 3500kg, Chiều cao nâng 4500mm,
Xe nâng xăng ga SUMITOMO 11FL25PAXI
Sức nâng 2500kg, Chiều cao nâng 3050
Xe nâng điện đứng lái SUMITOMO 61-FBR15SE
Sức nâng 1500kg, Chiều cao nâng 3500mm,
Xe nâng dầu SUMITOMO 30FD20PAXI92D
Sức nâng 2000kg, Chiều cao nâng 3040mm,
Xe nâng dầu SUMITOMO 11FD25PAXI98D
Sức nâng 2500kg, Chiều cao nâng 4050mm,
Xe nâng dầu SUMITOMO 13FD30PAX98D
Sức nâng 3000kg, Chiều cao nâng 4055mm,
Xe nâng dầu SUMITOMO 13FD30PAXI98D
Sưc nâng 3000kg, chiều cao nâng 3055
Xe nâng dầu SUMITOMO 11FD20PAXI92S
Sức nâng 2000kg, Chiều cao nâng 3000mm,
Xe nâng dầu SUMITOMO FD15PVIIXA
Sức nâng 1500kg, Chiều cao nâng 3005mm,
Xe nâng dầu SUMITOMO 03FD15PAXI92D
Sức nâng 1500kg, chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng dầu SUMITOMO 11FD25PAX92D
Sức nâng 2500kg, Chiều Cao Nâng 4050mm,
Xe nâng dầu SUMITOMO FD50PVIIIS6S
Sức nâng 5000kg, Chiều Cao nâng 3000mm.
Xe nâng dầu SUMITOMO 11FD25PAX98D
Sức Nâng 2500 kg, Chiều Cao Nâng 4550mm, sản xuất năm 2006, Tổng khối lượng xe 4230 kg
Xe nâng dầu SUMITOMO
Sức nâng 2500 kg, chiều cao nâng 3.000m, khối lượng tổng 4070 kg, năm sản xuất 2009
Xe nâng dầu SUMITOMO 11-FD25PAX92S
Sức nâng 2500kg, Chiều Cao Nâng 3000mm, Sản Xuất 2007
Xe nâng điện ngồi lái SUMITOMO 52-FB30PE
Sức nâng 3.000kg, chiều cao nâng 3.060mm, năm sản xuất 2006
0978 84 99 88 090 313 9577