Xe Nâng Hàng Nhập Khẩu Nhật Bản Giá Tốt

Xe Nâng Hàng Nhập Khẩu Nhật Bản Giá Tốt

Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR10
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR13
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 3300mm
Xe Nâng Dầu TOYOTA 02-7FD30
Sức nâng 3000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng Xăng gas TOYOTA 02-8FGL20
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái TCM FB25-7
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA 7FB30
Sức nâng 3000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe Nâng Dầu TOYOTA 02-8FD25
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái SUMITOMO 61-FBR15SE
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3300mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB25PN-75-350WBSF
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3500kg
Xe nâng tay TOTAL SOURCE càng rộng  2.500kg
Xe nâng tay Total Source 2.5T càng rộng - Chiều rộng càng: 160 mm
- Chiều dài càng: 1220 mm - Độ cao thấp nhất khi hạ càng: 80 mm - Độ cao cao nhất khi nâng càng: 200 mm - Càng rộng: 685 mm - Khoảng cách 2 càng: 370 mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3500mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR10
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái Toyota 7FB25
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB15PN-75-300
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện lái TOYOTA 7FB15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái Toyota 7FB15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4300mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBRS15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBRK13
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 2500mm
Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBRK13
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 3300mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMW18-80B-600M
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 6000mm
Xe nâng Xăng gas TOYOTA 02-8FG25
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện ngồi lái TCM FB15-7
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4000mm

Sản Phẩm

viber zalo Messenger
0978 84 99 88 0967 32 7777