nichiyu

Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB15PN-77B-300AF
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB20PN-75B-300SF
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB18P-75B-300
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB15PN-75B-400
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB15PN-75-300SF
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB25PN-75B-450SF
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 4500mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMW18-75-600M
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 6000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB25PW-75BC-400WBSFZ
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRA25-H75B-400CS
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMAW15-75-550M
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 5500mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMA13H-75-530M
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 5300mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB15PN-75-300
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB18P-75-500MCSSF
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FBT9P-80-300
Sức nâng 900kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMW15-75-350MSF
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3500mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMW18-80B-600M
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 6000mm
Xe nâng điện đúng lái NICHIYU FBRM9-75-300SF
Sức nâng 900kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMA13H-75B-500M
Sức nâng 1300mm Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMA13H-75B-500M
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMA13H-75B-500M
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRM15-75B-370
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3700mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FBC20PN-70B-400MSF
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB25PN-77B-450
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 4500mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB30 mới
Sức nâng 3000 kg, Chiều cao nâng 3000
0978 84 99 88 090 313 9577