nichiyu

Xe nâng điện ngồi NICHIYU FB15 Mới 100% 2018
Sức nâng 1500 kg, Chiều cao nâng 4700mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FBC20PN-70B-400MSF
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRM14-80B-500NM
Sức nâng 1400kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB25PN-75-350WBSF
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3500kg
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB15PN-75-300
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMW18-80B-600M
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 6000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB15PN-77B-300AF
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB20PN-75B-300SF
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB18P-75B-300
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB15PN-75B-400
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB15PN-75-300SF
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB25PN-75B-450SF
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 4500mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMW18-75-600M
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 6000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB25PW-75BC-400WBSFZ
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRA25-H75B-400CS
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMAW15-75-550M
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 5500mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMA13H-75-530M
Sức nâng 1300kg Chiều cao nâng 5300mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB15PN-75-300
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB18P-75-500MCSSF
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 5000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FBT9P-80-300
Sức nâng 900kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMW15-75-350MSF
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3500mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMW18-80B-600M
Sức nâng 1800kg Chiều cao nâng 6000mm
Xe nâng điện đúng lái NICHIYU FBRM9-75-300SF
Sức nâng 900kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRMA13H-75B-500M
Sức nâng 1300mm Chiều cao nâng 5000mm
viber zalo Messenger
0978 84 99 88 0967 32 7777