Xe nâng tay, tay cao

Xe nâng tay, tay cao

Xe nâng tay TOTAL SOURCE càng rộng  2.500kg
Xe nâng tay Total Source 2.5T càng rộng - Chiều rộng càng: 160 mm
- Chiều dài càng: 1220 mm - Độ cao thấp nhất khi hạ càng: 80 mm - Độ cao cao nhất khi nâng càng: 200 mm - Càng rộng: 685 mm - Khoảng cách 2 càng: 370 mm
Xe nâng tay TOTAL SOURCE càng hẹp   2.500kg
Xe nâng tay Total Source 2.500kg càng hẹp - Chiều rộng càng: 160 mm - Chiều dài càng: 1150 mm - Độ cao thấp nhất khi hạ càng: 80 mm - Độ cao cao nhất khi nâng càng: 200 mm - Càng rộng: 540 mm - Khoảng cách 2 càng: 225 mm
Xe nâng tay TOTAL SOURCE 3.000kg
Xe nâng tay Total Source 3.000kg càng rộng - Chiều rộng càng: 160 mm - Chiều dài càng: 1220 mm - Độ cao thấp nhất khi hạ càng: 80 mm - Độ cao cao nhất khi nâng càng: 200 mm - Càng rộng: 685 mm - Khoảng cách 2 càng: 370 mm
viber zalo Messenger
0978 84 99 88 0967 32 7777