Danh Sách - Xe nâng hàng NISSAN mới về Tháng 5 - 2019 từ 1.5 tấn Đến 3 tấn

Danh Sách - Xe nâng hàng NISSAN mới về Tháng 5 - 2019 từ 1.5 tấn Đến 3 tấn

Ngày: 08 - 05 - 2019

1. Xe nâng Xăng NISSAN NH01A15 , Xe nâng xăng 1.5 tấn .

xe nâng dầu 1.5 tân, xe nâng xăng, xe nang hang,

Hãng: NISSAN
Model: NH01A15
Năm sản xuất : 1996
Sức nâng: 1500kg (1.5 tấn) .
Chiều cao nâng: 3000mm( 3 m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây
 
2. Xe nâng dầu NISSAN Y1FA25 , Xe nâng dầu 2.5 tấn .

xe nâng dầu 2.5 tân, xe nâng dầu, xe nang hang,

Hãng: NISSAN
Model: Y1FA25
Năm sản xuất : 2012
Sức nâng: 2500kg (2.5 tấn)
Chiều cao nâng: 4000 mm( 4 m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây
 
3. Xe nâng xăng ga NISSAN UGJ02A30 , Xe nâng xăng ga 3 tấn.

xe nâng hàng 2 tân, xe nâng dầu, xe nang hang,

Hãng: NISSAN
Model: UGJ02A30
Năm sản xuất : 1996
Sức nâng:3000kg (3 tấn) .
Chiều cao nâng: 3000 mm( 3 m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây

4. Xe nâng dầu NISSAN YGL02A30, Xe nâng dầu 3 tấn .

xe nâng dầu 2.5 tân, xe nâng dầu, xe nang hang,

Hãng: NISSAN
Model: YGL02A30
Năm sản xuất : 2006
Sức nâng: 3000 kg (3 tấn) .
Chiều cao nâng: 47500 mm( 4.7 m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây
 

 1900 636 557 - (08) 7300 1567

Gửi yêu cầu báo giá xe nâng: Tại đây

 
Tin cùng loại