Xe nâng điện ngồi lái

Xe nâng điện ngồi lái

Dòng xe nâng điện ngồi lái sử dụng nhiên liệu điện từ ắc quy, tạo ra cực ít tiếng ồn và hoàn toàn không có khí thải. Phù hợp với môi trường làm việc có yêu cầu an toàn vệ sinh nghiêm ngặt.

Xe nâng điện ngồi KOMATSU FB09M-12
Sức nâng 900kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi KOMATSU FB20A-12
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi TOYOTA 8FB25
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi KOMATSU FB25-12
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện ngồi KOMATSU FB15M-12
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi KOMATSU FB20-12
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 4500mm
Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA 8FBE15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện ngồi lái KOMATSU FB15M-12
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA 7FBE15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA 7FB25
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FBC20PN-70B-400MSF
Sức nâng 2000kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện ngồi lái TCM FB25-7
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA 7FB30
Sức nâng 3000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB25PN-75-350WBSF
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3500kg
Xe nâng điện ngồi lái Toyota 7FB25
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái NICHIYU FB15PN-75-300
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện lái TOYOTA 7FB15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái Toyota 7FB15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4300mm
Xe nâng điện ngồi lái TCM FB15-7
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 4000mm
Xe nâng điện ngồi lái Toyota 7FB15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái Toyota 7FB15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 5500mm
Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA 7FBE10
Sức nâng 1000kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA 7FBL25
Sức nâng 2500kg Chiều cao nâng 3000mm
Xe Nâng ngồi lái TOYOTA 7FBL15
Sức nâng 1500kg Chiều cao nâng 3000mm
viber zalo Messenger
0978 84 99 88 0967 32 7777