Xe cơ giới, máy công cụ
Xe kẹp phế liệu KOBELCO ACERA SK220
Xe cuốc đất HITACHI EX100-1
Xe cuốc đất HITACHI EX100-1
Xe cuốc đất HITACHI EX100-2
Xe cuốc đất HITACHI EX100-2
Xe cuốc đất HITACHI EX60URG
Xe cuốc đất HITACHI EX60URG
Xe cuốc đất KOBELCO SK50UR
Dung tích gàu 0.2 m3
Xe cuốc Caterpillar 303SR
Xe cuốc Caterpillar 303SR
Xe cuốc CAT 303 CR
Xe cuốc đất CAT 303 CR, Trọng lượng vận hành 3330kg. Khả năng đào cao 4640mm, Khả năng đào sâu 3030mm
Xe cuốc KOBELCO SK50SR-3
Xe cuốc KOBELCO SK50SR-3, sản xuất năm 2007
Xe cuốc KOMATSU PC20MR-2
Xe cuốc KOMATSU PC20MR-2, Sản xuất năm 2008
Xe Cuốc Hitachi ZX200-3
Xe Cuốc Hitachi ZX200-3, Sản Xuất năm 2007
Xe xúc lật KOMATSU WA100-3
Xe xúc lật KOMATSU WA100-3
Xe xúc lật KOMATSU WA50-6NO
Dung tích gàu 0.9 m3
Xe xúc lật Mini KOMATSU WA20-2
Dung tích gàu 0.43 m3 , sức nâng 1150 kg,
Xe xúc lật KOMATSU WA450-3E
Dung tích gàu 4.0m³
Xe xúc nâng TOYOTA 6SGL10
Dung tích gàu 0.5M3
Xe xúc nâng TOYOTA 5SD12
Sức nâng 1200kg,
Xe xúc lật CAT 903B
Xe xúc lật CAT 903B
Xe xúc nâng KOMATSU SD10C-5
Dung tích gàu 1m³, sức nâng 1000kg,
Xe xúc lật mini TOYOTA 2SDK8
Dung tích gàu 0.8, sức nâng 650kg,
0978 84 99 88 0909 45 95 77