Máy phát điện

Máy phát điện

Máy phát điện ARIMAN SDG25S
Công xuất 25KVA, Đầu ra 200/220V
Máy phát điện ARIMAN SDG25S
Công xuất 25KVA, Đầu ra 200/220V