Danh Sách - Xe nâng dầu TOYOTA mới về Tháng 9 - 2018 từ 1 tấn Đến 2,5 tấn

Danh Sách - Xe nâng dầu TOYOTA mới về Tháng 9 - 2018 từ 1 tấn Đến 2,5 tấn

Ngày: 18 - 08 - 2018

1. Xe nâng Xăng TOYOTA 8FGL10 , Xe nâng dầu 1 tấn .

xe nâng dầu 1 tân, xe nâng dầu, xe nang hang,

Hãng: TOYOTA
Model: 8FGL10
Năm sản xuất : 2013
Sức nâng: 1500kg (1 tấn) .
Chiều cao nâng: 3000mm( 3m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây
 
2. Xe nâng dầu TOYOTA 02-8FDL15 , Xe nâng dầu 1.5 tấn .

xe nâng dầu 1.5 tân, xe nâng dầu, xe nang hang,

Hãng: TOYOTA
Model: 02-8FDL15
Năm sản xuất : 2013
Sức nâng: 1500kg (1.5 tấn) .
Chiều cao nâng: 3000mm( 3m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây
 
3. Xe nâng Xăng TOYOTA 8FDL20 , Xe nâng dầu 2 tấn .

xe nâng dầu 2 tân, xe nâng dầu, xe nang hang,

Hãng: TOYOTA
Model: 02-8FG20
Năm sản xuất : 2013
Sức nâng: 2000kg (2 tấn) .
Chiều cao nâng: 3000mm( 3m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây

4. Xe nâng dầu TOYOTA 52-8FD25 , Xe nâng dầu 2.5 tấn .

xe nâng dầu 2.5 tân, xe nâng dầu, xe nang hang,

Hãng: TOYOTA
Model: 52-8FD25
Năm sản xuất : 2007
Sức nâng: 2500kg (2.5 tấn) .
Chiều cao nâng: 3000mm( 3m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây

5. Xe xúc nâng TOYOTA 6SGL10, xe xúc nâng 0.5M3

xe xúc nâng, xe xúc toyota,

Hãng: TOYOTA
Model: 6SGL10
Năm sản xuất : 2008
Sức nâng: 1000kg (1 tấn).
Chiều cao nâng: 3000mm( 3m).
Xem thêm hình ảnh: Tại đây
6. Xe nâng dầu TOYOTA 52-8FD25 , Xe nâng dầu 2.5 tấn .

xe nâng dầu 2.5 tân, xe nâng dầu, xe nang hang,

Hãng: TOYOTA
Model: 52-8FD25
Năm sản xuất : 2007
Sức nâng: 2500kg (2.5 tấn) .
Chiều cao nâng: 3000mm( 3m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây

 1900 636 557 - (08) 7300 1567

Gửi yêu cầu báo giá xe nâng: Tại đây

 
Tin cùng loại