Danh Sách - Xe nâng dầu TOYOTA mới về Tháng 8 - 2019 từ 1 tấn Đến 2,5 tấn

Danh Sách - Xe nâng dầu TOYOTA mới về Tháng 8 - 2019 từ 1 tấn Đến 2,5 tấn

Ngày: 24 - 09 - 2019

1. Xe nâng dầu TOYOTA 02-7FD10 , Xe nâng dầu 1 tấn.

xe nâng dầu 1 tân, xe nâng dầu, xe nang hang,xe nâng hàng toyota

Hãng: TOYOTA
Model: 02-7FD10
Năm sản xuất : 2003
Sức nâng: 1000 kg (1 tấn) .
Chiều cao nâng: 3000mm (3m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây

2. Xe nâng dầu TOYOTA 02-7FD10 , Xe nâng dầu 1 tấn.

xe nâng dầu 1 tấn, xe nâng dầu TOYOTA, 7FD10

Hãng: TOYOTA
Model: 02-7FD10
Năm sản xuất : 2000
Sức nâng: 1000 kg (1 tấn) .
Chiều cao nâng: 3000mm (3m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây

3. Xe nâng dầu TOYOTA 02-7FD15 , Xe nâng dầu 1.5 tấn.

xe nâng dầu 1.5 tấn, xe nâng dầu TOYOTA, 02-7FD15

Hãng: TOYOTA
Model: 02-7FD15
Năm sản xuất : 2006
Sức nâng: 1500 kg (1.5 tấn) .
Chiều cao nâng: 3000 mm (3m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây

4. Xe nâng dầu TOYOTA 02-8FD20 , Xe nâng dầu 2 tấn .

xe nâng dầu 2 tân, xe nâng dầu, xe nang hang, xe nâng nhật bản

Hãng: TOYOTA
Model: 02-8FD20
Năm sản xuất : 2010
Sức nâng: 2000kg (2 tấn) .
Chiều cao nâng: 3000mm( 3m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây

5. Xe nâng dầu TOYOTA 52-8FD20 , Xe nâng dầu 2 tấn .

xe nâng dầu 2 tân, xe nâng dầu, xe nang hang, xe nâng nhật bản

Hãng: TOYOTA
Model: 52-8FD20
Năm sản xuất : 2008
Sức nâng: 2000kg (2 tấn) .
Chiều cao nâng: 4300 mm( 4.3 m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây

6. Xe nâng dầu TOYOTA 52-8FD20 , Xe nâng dầu 2 tấn .

xe nâng dầu 2 tân, xe nâng dầu, xe nang hang, xe nâng nhật bản

Hãng: TOYOTA
Model: 52-8FD20
Năm sản xuất : 2014
Sức nâng: 2000kg (2 tấn) .
Chiều cao nâng: 3000 mm( 3 m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây
7. Xe nâng dầu TOYOTA 02-8FDL20 , Xe nâng dầu 2 tấn .

xe nâng dầu 2 tân, xe nâng dầu, xe nang hang, xe nâng nhật bản

Hãng: TOYOTA
Model: 02-8FDL20
Năm sản xuất : 2011
Sức nâng: 2000kg (2 tấn) .
Chiều cao nâng: 3700 mm( 3.7 m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây
8. Xe nâng dầu TOYOTA 02-8FDK20 , Xe nâng dầu 2 tấn .

xe nâng dầu 2 tân, xe nâng dầu, xe nang hang, xe nâng nhật bản

Hãng: TOYOTA
Model: 02-8FDK20
Năm sản xuất : 2012
Sức nâng: 2000 kg (2 tấn) .
Chiều cao nâng: 4500 mm( 4.5 m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây
8. Xe nâng dầu TOYOTA 52-8FD25 , Xe nâng dầu 2.5 tấn .

xe nâng dầu 2.5 tân, xe nâng dầu, xe nang hang, xe nâng nhật bản

Hãng: TOYOTA
Model: 52-8FD25
Năm sản xuất : 2014
Sức nâng: 2500 kg (2.5 tấn) .
Chiều cao nâng: 4700 mm( 4.7 m)
Xem thêm hình ảnh: Tại đây
 

 1900 636 557 - (08) 7300 1567

Gửi yêu cầu báo giá xe nâng: Tại đây

 
Tin cùng loại